Velkommen til

Advokatkontoret NPA

Børnenes advokatkontor

Kontakt os

Advokatkontoret er etableret den 1. august 2002.

Grundlaget er en mangeårig erfaring som praktiserende advokat, herunder møderet for højesteret.

Vi har fokus på barnets tarv og kæmper for børns retssikkerhed i systemet.

Mød Advokaten

Niels-Peter Andreasen
Advokat (H)

Dimitterede fra Aarhus Universitet i februar 1981.

Læs mere
Brugbare Links

Det centrale omdrejningspunkt

er børns retssikkerhed i systemet, og vi har derfor altid barnet i centrum

Kontorets fokusområder

Tvangsanbringelser, Ungdomskriminalitetsnævnssager, Straffesager, Familieret og Asylsager