slide_1t
slide_1t

Retsager

Advokat Niels-Peter Andreasen har mange års erfaring i at føre sager for landets højeste domstole.

En sag behøver dog ikke at ende som en retssag. I langt de fleste tilfælde bliver konflikter med advokaters hjælp løst på andre måder, f.eks. ved voldgift, retsmægling eller mediation.

Hvis en sag ender som en retssag, har jeg møderet ved alle instanser i det danske retssystem – også for landsretten og Højesteret. Det betyder, at jeg kan tage hånd om din sag uanset, hvordan den udvikler sig.

Vores mangeårige erfaring med retssager gør, at jeg kan yde en kvalificeret rådgivning om det sandsynlige udfald af retssager og dermed undgå at spilde tid og ressourcer på en forkert strategi.

Kontakt mig for flere informationer om mulighederne for at afslutte sager, før de ender i retten.