Jeanette Gjørret

Advokat

Jeanette dimitterede fra Aarhus Universitet i februar 2013. Foruden en kandidatgrad i jura, har Jeanette også en Mini MBA i innovationsledelse, organisering og anvendt økonomi, deltaget i DJØFs forhandleruddannelse, samt taget efteruddannelseskurser indenfor personselskaber og international skatteret. 

Jeanette har, siden hun blev uddannet, arbejdet med socialt udsatte, først som økonomirådgiver og projektleder ved Bo Trivsel i Horsens, via stiftelse af egen retshjælp og som jurist ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus. 

Sideløbende med jobbet ved Bo Trivsel, skabte Jeanette Horsens uafhængige retshjælp, som tilbød gratis juridisk rådgivning til socialt udsatte borgere. Senere fusionerede Horsens uafhængige retshjælp med Den Sociale Retshjælps Fond. 

I foråret 2017 blev Jeanette ansat i en tidsbegrænset stilling ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, som juridisk leder. 

Jeanette har været ansat ved Advokat Niels-Peter Andreasen siden februar 2017, og blev i sommeren 2019 uddannet advokat. 

I 2019 stiftede Jeanette, sammen med Advokatfuldmægtig Marie-Louise Forum Johannesen, Almue Retshjælpen, som ligger i Fredericia Kommune. Almue Retshjælpen har til formål at hjælpe udsatte borgere – men har også til formål at skabe politisk bevågenhed på udsattes retssikkerhed og særligt at være med til at ændre retshjælps systemet i en retning, hvor retssikkerheden for udsatte højnes. 

Jeanette beskæftiger sig primært med strafferet, lejeret, familieret og udlændingeret.

For at booke en aftale med Jeanette, ring da på tlf.nr. +45 27 51 15 63 eller skriv på jg@horsensadvokaten.dk

 

Jeanettes betragtninger

  • Retssikkerhed har altid betydet meget for mig. Jeg kæmper derfor for, at socialt udsatte opnår samme retssikkerhed og repræsentation, som ressourcestærke borgere. 

Jeanette Gjørret
Advokat