Jeanette Gjørret

Advokat

Jeanette dimitterede fra Aarhus Universitet i februar 2013. Foruden en kandidatgrad i jura, har Jeanette også en Mini MBA i innovationsledelse, organisering og anvendt økonomi, deltaget i DJØFs forhandleruddannelse, samt taget efteruddannelseskurser indenfor personselskaber og international skatteret. 

Jeanette har, siden hun blev uddannet, arbejdet med socialt udsatte, først som økonomirådgiver og projektleder ved Bo Trivsel i Horsens, via stiftelse af egen retshjælp og som jurist ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus. 

Sideløbende med jobbet ved Bo Trivsel, skabte Jeanette Horsens uafhængige retshjælp, som tilbød gratis juridisk rådgivning til socialt udsatte borgere. Senere fusionerede Horsens uafhængige retshjælp med Den Sociale Retshjælps Fond. 

I foråret 2017 blev Jeanette ansat i en tidsbegrænset stilling ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, som juridisk leder, hvor Jeanette fortsat er aktiv – nu som frivillig. 

Jeanette har været ansat ved Advokat Niels-Peter Andreasen siden februar 2017, og blev i sommeren 2019 uddannet advokat. 

Pr. den 1. august 2019 indtrådte Jeanette som partner.  

Jeanette beskæftiger sig primært med strafferet, lejeret, familieret og udlændingeret.

For at booke en aftale med Jeanette, ring da på tlf.nr. +45 27 51 15 63 eller skriv på jg@horsensadvokaten.dk

 

Jeanettes betragtninger

  • Retssikkerhed har altid betydet meget for mig. Jeg kæmper derfor for, at socialt udsatte opnår samme retssikkerhed og repræsentation, som ressourcestærke borgere. 

Jeanette Gjørret
Advokat