Marie-Louise Forum Johannesen

Marie-Louise dimitterede fra Syddansk Universitet i januar 2012. Foruden en kandidatgrad i jura, er Marie-
Louise også uddannet Finansøkonom og har en bachelor i HA.jur.

Umiddelbart efter specialeforsvaret rejste Marie-Louise til Australien, hvor hun blev ansat i et praktikforløb
ved Stary, Norton & Halphen lawyers i Melbourne.

I efteråret 2012 blev Marie-Louise ansat i en tidsbegrænset stilling ved Statsfængslet Østjylland, nu Enner
Mark Fængsel, som sagsbehandlende jurist.

I sommeren 2013 blev Marie-Louise ansat som juridisk leder ved Den Sociale Retshjælps Fond i Aarhus, og
overgik senere til kontoret i København, hvor Marie-Louise fortsat er tilknyttet, nu i en rolle som frivillig jurist.
Marie-Louise havde således ansvaret for Retshjælpens frivillige medarbejde og praktikanter, samtidig med,
at hun var projektleder for Fængselsrejseholdet.

I 2015 var Marie-Louise ansat ved Dansk Stalking Center, hvor hendes primære opgave var, at yde juridisk
rådgivning til stalkingudsatte, men også at fungere som leder for den juridiske afdeling.

Marie-Louise har været ansat ved Advokat Niels-Peter Andreasen siden februar 2018, men har som led i sin
uddannelse været udstationeret ved et andet advokatkontor, ligesom hun lige nu er udlånt til Boliga Gruppen A/S 3 dage om ugen.

Marie-Louise beskæftiger sig primært med strafferet, arbejdsret & privatret.

Advokatfuldmægtig

For at booke en aftale med Marie-Louise, ring da på tlf.nr. +45 27 45 17 91 eller skriv på mlfj@horsensadvokaten.dk

Marie-Louises betragtninger

  • At praktisere strafferet giver mig mulighed for at hjælpe mennesker, når de enten er tiltalt eller mistænkt for en strafferetlig forbrydelse. At stå alene overfor statens store retslige organ er ikke nemt – derfor betragter jeg det som min fineste opgave at hjælpe og forsvarer, således der ikke straffes hårdere, end nødvendigt. 
  • Alle har ret til, at lige netop deres side af sagen bliver fortalt og hørt. Det er derfor også min opgave, at give mine klienter en stemme, eller at være deres stemme, uanset hvilke udfordringer de står overfor. 
  • Jeg stræber altid efter at få et fair resultat. 
  • Jeg betragter min evne til at hjælpe mennesker fra alle samfundsklasser, som ét af mine bedste redskaber som advokat. 

Marie-Louise Forum Johannesen
Advokatfuldmægtig