Familieret

Går du med tanker om skilsmisse, eller ønsker du at søge ændring af samvær, bopæl eller at få den fulde forældremyndighed alene, så kan det være en god idé, at få vurderet sin sag, forinden Familieretshuset anmodes om ændring.

Fælles for alle sager er, at de starter i Familieretshuset. Her vil parterne blive indkaldt til møde, for at se om sagen kan løses ved mægling.

Viser det sig, at I ikke kan enes, sendes spørgsmålene om forældremyndighed og bopæl videre til domstolene, mens samvær vurderes efter konfliktniveau. Er konfliktniveauet højt, vil sagen blive sendt til behandling ved domstolene, mens sager, hvor konfliktniveauet vurderes til at være middel eller lavt, forsøges forligt via mægling.

Med os som din advokat i denne slags sager, får du en advokat, som alene ønsker en aftale, som er bedst for barnet/børnene.