Forældremyndighed

Sager om forældremyndighed er ofte mudrede og med masser af følelser involveret. Hos os, får du en advokat, som ikke ønsker at optrappe konfliktniveauet, men alene ønsker at søge en løsning der er bedst for barnet/børnene.

Det betyder, at vi altid vil anskue sagen fra barnets perspektiv.

I vurderingen af din sag, vurderes også den faktuelle og juridiske mulighed for forældremyndighed. Hvis vi vurderer, at din sag ikke står til at få medhold, afvises den. Dette fordi vi ikke ønsker at medvirke til systematisk udnyttelse af domstolene.

Det betyder ikke, at vi kun tager sager, hvor vi ved, vi kan vinde. Det betyder, at vi i alle sager vurderer faktum, og om du eller sagen opfylder de betingelser, der skal være for at kunne få fuld forældremyndighed. Opfylder du ikke betingelserne, så starter vi ikke din sag.

Vurderer vi derimod, at du har en god sag, hvor det giver mening at søge sagen løst ved domstolene, er vi naturligvis behjælpelige hermed. I sådanne tilfælde kan du forvente, at vi tager udgangspunkt i faktum og først søger at få sagen løst udenom domstolene. Er dette ikke muligt, vil vi også være behjælpelig med anlæggelse af sag, eller indtrædelse i en allerede anlagt sag.

Såfremt I som forældre ikke ligger i konflikt, men blot har svært ved at kommunikere konstruktivt omkring børnene, så kan vi anbefale at tage kontakt til Børns Tarv. Børns Tarv tilbyder familieterapi, både for familier i konfliktfulde kriser, men også til familier, som ønsker at samarbejde konstruktivt, men som måske har brug for lidt hjælp hertil.

Børns Tarv kan kontaktes på www.børnstarv.dk eller 89 88 45 80 / 20 75 92 72.