Bistandsadvokat

Har du været udsat for personfarlig kriminalitet, herunder overfald, voldtægt eller lignenede, kan du være berettiget til en bistandsadvokat.

Politiet er som udgangspunkt forpligtet til selv at tilbyde en bistandsadvokat. Er du ikke blevet vejledt herom, hjælper vi gerne med at ansøge, ligesom vi hjælper under sagens behandling.

Det er vigtigt, at konsultere en advokat såfremt du har været udsat for et strafbart forhold, da der kan være mulighed for at søge erstatning.