Hvilke former for sager findes der i narkosager

Listen er ikke udtømmende, men denne type af sager omhandler ofte:

  • Besiddelse
  • Import
  • Fremstilling
  • Dyrkning
  • Salg

Alle sager er forskellige, og de individuelle forhold i din sag er afgørende for, hvad du er ”oppe imod”.

Særligt mængden er væsentlig i narkosager, da strafferammerne i narkotikasager ofte er reguleret efter antal gram. Det er derfor vigtigt, at opgørelsen udregnes korrekt og bestrides, skulle der være tvivlsspørgsmål.