Hvilke former for sager findes der i tilholdssager

Listen er ikke udtømmende, men denne type af sager omhandler ofte:

  • Overtrædelser af tilhold
  • Partshøring i forbindelse med udstedelse af tilhold

I alle sager, er det vigtigt at tale med en kvalificeret advokat, som forstår sagens kompleksitet og som forstår at hjælpe dig og din sag bedst muligt.