Varetægtsfængsling

Hvad er vigtigt at få styr på?

Husleje.

Såfremt den varetægtsfængslede skal betale husleje, kan der søges om dette i arresthuset. Det er socialrådgiveren der skal vre behjælelig hermed.

Det er muligt at søge om fuld dækning for den husleje, man er forpligtet til at betale. Det vil sige, bor man alene, kan der søges til hele huslejen, mens man som par kan få dækket den halvdel, som den varetægtsfængslede skal betale.

Reglerne findes i:

Bekendtgørelse om hjælp til personer, der er varetægtsfængslet eller indsat til afsoning af straf i fængsel eller arresthus. 

Kriminalforsorgen, arresthuset, er selv forpligtet til at undersøge om den varetægtsfængslede er berettiget til støtten, men du/I kan med fordel også spørge socialrådgiveren i Arresten om det er relevant for jer. For at kunne beregne en eventuel støtte, skal Arresten bruge oversigt over boligudgifterne, el, vand, varme mv. Få disse oplysninger sendt til Socialrådgiveren s hurtigt som muligt, således ansøgningen om dækning bliver sendt afsted så hurtigt som muligt. Denne slags ydelser gælder nemlig først fra ansøgningstidspunktet og IKKE fra indsættelsestidspunktet. 

Den varetægtsfængsledes arbejde:

Idet det kan ære fyringsgrund, at man ikke dukker op på arbejde, kan det være en god idé at oplyse arbejdsgiveren om situationen.

Få kigget på den varetægtsfængsledes ansættelseskontrakt. Er han ansat på funktionnærvilkår, har han opsigelse efter funktionærloven mv. Er du i tvivl om, hvad indholdet betyder, så kontakt din forsvarsadvokat og spørg om de vil hjælpe med at kigge den igennem. 

Banken:

Som samlevende, er det vigtigste er, at I får undersøgt om den andens løn kan dække jeres faste udgifter. Kan den det, så er der ingen grund til bekymring. Det betyder nemlig, at I ikke behøver kigge nærmere på det der beskrives nedenfor. 

Det er en god idé at tage fat i banken, informer dem om situationen. Få dem til at lave beregninger ud fra den løn der er tilbage.

Det er også vigtigt, at der forinden mødet med banken tages stilling til følgende:

  • Er der Sportify, netflix mv. der kan frameldes, og på den måde spares månedlige udgifter
  • Forsikinger på evt. bil der ikke skal bruges. Få undersøgt om det er nødvendigt med A-kasse mv. under indsættelse.
  • Få afmeldt telefonabonnementer med det samme. Dette kan godt være en smule besværligt. Få forsvarsadvokaten til at hjælpe med dette, hvis I selv løbet ind i problemer.
  • Tag stilling til alle udgifter, således der skæres ind absolut alle steder. Jo mere forberedt du/I er forinden mødet i banken, jo bedre, og jo mere samarbejdsvillig er banken også, når de kan se, at I tager stilling til situationen og forholder jeg ansvarligt til de faste udgifter.
  • Er der en bil der skal sælges
  • Skal der meldes licens fra
  • Er der TV pakker der skal opsiges
  • Avisabonnementer mv., alle former for løbende betalinger skal der tages stilling til.

 

I skal tage stilling til, om eventuelle huslån kan omlægges, om det giver mening. Dette er en konkret afvejning i forhold til den længde du/I har udsigt til, at den ene eller du selv skal være varetægtsfængslet og efterfølgende eventuelt fængslet.

Er du alene, da skal du have andre til at gøre ovenstående for dig. Du har nemlig ingen mulighed for at gøre det selv, da al kommunikation udadtil er inddraget i varetægtsperioden. Det er derfor vigtigt at du får lavet en fuldmagt, til en nærtstående, som kan hjælpe dig med at få afmeldt abonnementer mv.

Det er meget vigtigt, at der i disse situationer tages en meget forsigtig tilgang til økonomien, forstået på den måde, at jo mere der skæres fra, sælges og skæres ind til benet, jo bedre. Det vigtigste er, at økonomien kan hænge sammen så langt tid som muligt, at at det økonomiske tab mindskes.

Besøg

Allerede tidligt i forløbet skal forsvarsadvokaten hjælpe med at søge besøg fra dine nærtstående, eller for jer, som er ude på den anden side. Dette gøres ved at den arrestanten selv skal sende en besøgsanmodning til den, som han/hun gerne vil have besøg af. Såfremt der ikke rigtig sker noget i denne forbindelse, så kan I med fordel få forsvarsadvokaten til at rykke for at der bliver sendt sådan en anmodning afsted.

Erstatning

Har du været uuretmæssigt fængslet eller anholdt, er det muligt at søge erstatning. Din forsvarsadvokat skal hjælpe dig hermed.