Hvilke former for sager findes der i voldssager

Listen er ikke udtømmende, men denne type af sager omhandler ofte:

  • Simpel vold
  • Grov vold
  • Røveri, herunder væbnet røveri
  • Indbrud
  • Trusler
  • Stalking
  • Brandstiftelse Forsøg og/eller medvirken

I alle sager, er det vigtigt at tale med en kvalificeret advokat, som forstår sagens kompleksitet og som forstår at hjælpe dig og din sag bedst muligt.