Forsikringsoplysninger

Advokatkontoret har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring ved Tryg Forsikring, med policenummer 674-1.010.

Forsikringen omfatter al udførsel af advokatvirksomhed, uanset hvor i landet dette udføres.