Indskydergaranti

I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker indestående midler på én samlet værdi op til 100.000,00 euro (ca. 750.000,00 kr.). Dette gælder således også selvom pengene skulle stå på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Dette gælder dog ikke i kategorien ”fast ejendom”,såfremt den faste ejendom har været anvendt til, eller er bestemt til ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatkontoret NPA er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatkontoret NPA er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning, og dækker al advokatvirksomhed – uanset i hvilken forbindelse advokatvirksomhed udøves. Ansvarsforsikring og garantiordning er tegnet hos Tryg Forsikring.

Advokatkontoret NPA anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales på forhånd.

Advokaterne hos Advokatkontoret NPA er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. Retsplejelovens § 126.

For yderligere oplysninger om Advokatsamfundet, henvises til deres hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær og/eller utilfredshed med en af Advokatkontoret NPAs advokaters adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.